Holland Trip

Holland trip(原來已經係2008年6月的事)

阿姆斯特丹 Amsterdam

 

坐平價的EasyJet 由London出發 (好似相等於幾百蚊港幣)

很快就到達 Amsterdam Airporthttps://i1.wp.com/www.box.net/shared/static/0qzt333n6357x27igfhn.jpg

機場前留影 有個中國朋友接待我https://i2.wp.com/www.box.net/shared/static/qgfnjn2xu9jom0xsx4un.jpg

巴士站留影 , 當時頭髮真是長得要命,哈!https://i1.wp.com/www.box.net/shared/static/obrjghc1u9auo18yu4qd.jpg

哈哈. 荷蘭是一個很自由和開放的國家.https://i2.wp.com/www.box.net/shared/static/kcy2l2bl8bhorngqcerg.jpg

Holland metro, 主要的交通工具,要預先買張票,上車要先打飛https://i0.wp.com/www.box.net/shared/static/sohhmhchsqjh5ux4xfp6.jpg

和朋友在廣場合照……真要多謝他招待我https://i1.wp.com/www.box.net/shared/static/z94q8f9p81xuuaqe0rk0.jpg

廣場外留影 (紀念碑之類)

https://i0.wp.com/www.box.net/shared/static/aqjhiyr2kprhznq5duyd.jpg

當地的男公廁,我忍唔住影底左,我自己就唔夠膽用啦https://i2.wp.com/www.box.net/shared/static/ge3z0ev7ziroruv4tsod.jpg

https://i2.wp.com/www.box.net/shared/static/vstvkooh5s22tp3x9g52.jpg

阿姆斯特丹 紅燈區…..有幾條街….入面不准影相, 去見識下!

https://i0.wp.com/www.box.net/shared/static/i97oj9em88900g6333ap.jpg

朋友帶我去坐Metro, 出發去睇風車

朋友帶了我去玩WAR GAME (Paint Ball), 也不錯!

可惜沒有影到很多相, 身後就WAR GAME場

接著去了幾個地方,幾個CITY玩, 這個trip 去了好像差不多一個星期,真的要特別嗚謝朋友給了地方我住,招呼了我幾日

佢沒空也找來朋友帶我周圍去…..我也自己一個人去左幾個地方. 這個旅程真不錯!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s